EJENDOMS ADMINISTRATION
Qustodian tilbyder professionel Ejendomsadministration

EJENDOMS-ADMINISTRATION

Ejendomsadministration - Fraflytningshåndbog

FRAFLYTNINGS-

HÅNDBOG

ADMINISTRATION AF DIN EJENDOM GIVER DIG TID TIL ANDET

 

Vi udfører ejendomsadministration som om ejendommen er vores egen. 

 

Vores tilgang til ejendomsadministration er, at det er vores opgave at kende alle ejendomsdriftens sider og vinkler. På den måde kan vi bedst være med til at sikre, at kunden får de optimale forhold. 


Alt vores arbejde foregår digitalt. Du kan derfor holde dig opdateret løbende ift. ejendommens status.

 Fra

 250 kr.      / md /     enhed

(inkl. *)

Ejendoms administration

Se hvad vi laver her

BOGFØRING AF UDGIFTER OG INDTÆGTER  *

Vi kan indsamle, bogføre og analysere de ejendomrelaterede udgifter og intægter for dig.


LØBENDE ØKONOMISTYRING  *

Vi kan opkræve leje, håndtere opsigelser, betaling af regninger, flytteopgørelser, samt sikring af indberetning til forsyningsvirksomheder og udsende eventuelle rykkerskrivelser til lejere.


HÅNDTERING AF BRUGERNES SPØRGSMÅL *

Vi kan fungere som ejendomscenter i forhold til ad hoc henvendelser fra bygningsbrugere og interessenter. På den måde skal de kun henvende sig ét sted, når de skal vide, hvem der har ansvaret for hvad.  


HÅNDTERING AF LOVPLIGTIGE VARSLINGER *

Vi kan håndtere lovpligtige varslinger og indberetninger for dig.


HÅNDTERING AF AFTALER OG KONTAKTER *

Vi kan fungere som ejendomscenter og på dine vegne sikre at dine forpligtigelser overholdes. 


UDARBEJDELSE AF AFTALER OG KONTAKTER

Vi kan i samarbejde med dig udarbejde aftaler, der vedrører din ejendom. 


UDARBEJDELSE AF REGNSKAB OG ÅRSRAPPORT

Vi kan udarbejde årsrapport og regnskab for dig.   


INDSAMLING AF AFTALER OG KONTAKTER

Vi kan indsamle og opbevare aftaler for din ejendom, så de altid er tilgængelige og anvendelige for dig, interessenter og bygningsbrugere, hvis dette er ønskeligt. 

 

UDARBEJDELSE AF AFTALEPORTEFØLJE

Vi kan udarbejde en aftaleportefølje for din ejendom, der også giver dig et samlet overblik over, hvilke ydelser du har og hvordan de spiller sammen på tværs af leverandører. 


KVALITETSSIKRING AF AFTALER OG KONTAKTER

Vi kan kvalitetssikre de aftaler, der er indgået eller som påtænkes indgået og som vedrører ejendommen.


ANVENDELSE AF INKØBSREKVISITIONER

Vi kan anvende inkøbsordrer til at minimere din og bygningsbrugeres tidsforburg i forbindelse med indkøb. Dermed slipper man for udlægsprolematikker, fakturarafklaringer og usikkerhed ift. hvad der er aftalt.

Qustodian letter den administrative byrde ved drift af ejendommen, se mere om vores ejendomsadministration

Vi tilbyder, at løfte den administrative byrde for dig. Så du kan fokusere på dine øvrige interesser.

Ved at anvende os som administrator sikre du samtidigt den vedvarende og nødvendige bevågenhed somen ejendom kræver. 


Det grundlæggende i administrationsopgaven er at sikre at alle dine forpligtigelser overholdes. det gælder både tidsmæssigt, økonomisk og lovgivningmæssigt. 


Vi varetager opgaven som om, at ejendommen var vores egen. Det betyder også, at vi som en naturlig service giver dig vores råd og vejledning ift. hvordan du fastholder værdien på din ejendom.