VI SØGER SAMARBEJDSPARTER...

VI SØGER SAMARBEJDSPARTER


DDM (DataDriven Management)

 

Med DDM slipper du for:

 • at afsætte ressourcer til ind- og opsamling af relevante ejendomsoplysninger, når behovet opstår 
 • at forholde dig til, hvilket personligt relevante oplysninger, den enkelte person i organisationen har brug for
 • at tage stilling til om nye systemer er relevante for din bygningsdrift
 • at afsætte ressourcer internt til IT- systemejerskab, -administration og implementering
 • at forholde dig til processuel forandringledelse, fordi nye programmer påvirker arbejdsopgaver og økonomi

Projektet omfatter i første omgang små- og mellemstore boligforeninger og udlejere med råderetten over en samlet ejendom.

DU ER


 • Bygningsejer og har brug for at optimere din ejendomsdrift?
 • Bygningsejer og har brug for en mere grøn profil, hvor bæredygtighed og genanvendelse er nogle af nøgleordene?
 • Bygningsejer og oplever at kvaliteten af dine ejendomsoplysninger ikke er tilfredsstillende?


Så lad os tale sammen om, hvordan DDM kan være metoden til at opnå dette?

VI TILBYDER


 • Gratis ejendomsadministration i projektperioden
 • Gratis sparring om ejendomsdrift i projektperioden
 • Gratis overførsel af eksisterende driftsdata til det IT-system, som vi anvender i prjoektperioden

FOR AT DELTAGE


 • Skal du være indstillet på at overdrage driftsinformationer vedrørende din ejendom til QUSTODIANS, der håndterer det fortroligt, professionelt og sikkert
 • skal du være indstillet på at investere et mindre beløb i at 3D digitalisere din ejendom (tegningsmæssigt)
 • Skal du være indstillet på at være en proaktiv og deltagende sparringpartner i projektet. (mødedeltagelse og løbende dialog om projektrelaterede udfordringer)
 • Skal du være indstillet på at nuværende rutiner kan blive udfordret

MÅLET MED PROJEKTET:

Målene med projektet er:

 • at minimere den administrative driftsbyrde for bygningsejer.
 • at levere sammenlignelige og helhedorienterede digitale driftsoplysninger til bygningsejer og dennes organisation via ET intuitivt IT system.

Tanken med DDM er at samle alle ejers relevnate sammenlignelige ejendomsoplysninger i ét system.

Dataadministrationen håndteres nemlig i stor stil ens, uanset hvem bygningsejer er og hvor ejendommen ligger.

DDM fokusere på de "offentlige" oplysnger, der kan sammenlignes på tværs af ejere. I fremtiden vil vi med disse ens oplysninger kunne tilbyde billig dataadministration til ejere ved at lade dem bruge en og samme løsning.