FRAFLYTNINGSHÅNDBOG

LEJERENS FRAFLYTNINGSHÅNDBOG

Denne side bruges som lejers "håndbog" ift. fraflytning fra et lejemål. Siden guider lejer i grundliggende praktiske forhold  ift. fraflytningen, så økonomien omkring fraflytningen kan optimeres mest muligt for lejer. Samtidig hjælper "håndbogen" til, at fraflytningen sker på den bedst mulig vis for alle parter.


Vi anbefaler, at fraflytter som minimum følger de råd, der kan læses i denne guide. Lejer skal dog altid først og fremmest følge aftalerne som er beskrevet i lejeaftalen, og i produktanvisningerne / leverandørbrugsanvisningerne gældende for lejemålets overflader og indventar, samt  sikkerhdsdatabladene mv.  


Ønsker lejer eller udlejer specielle aftaler vedr. fraflytningen, så sørg for at lave en skriftlig aftale mellem lejer og udlejer inden fraflytningssynet.  


Lejer kan vælge at udskrive denne tjekliste som hjælp. Tjeklisten giver muligheden for at afkrydse, når man har fulgt et råd i forbindelse med fraflytningen. På den måde kan lejer holde overblik over, hvor han er i forhold til at nå hele vejen rundt.


Vær opmærksom på, at selv om man følger disse råd, så er det lejers eget ansvar at overholde lejeaftalens rammer og forpligtelser. Evt. skader eller fejl som følge af denne "håndbog" kan ikke rettes mod Qustodians. "Håndbogen"er ikke en anvisning, men en genereliserende guide med råd.God fornøjelse. 

INFORMATIONER


Du bør som fraflyttende lejer notere følgende informationer og sende dem til udlejer eller dennes administrator. 


Umiddelbart efter fraflytning er meldt ud.

-Forventede fraflytningsdato

-Kontaktinformationer

-Forventede fremtidige adresse


Senest 10 dage efter fraflytningssynet er afholdt:_

-Målertal ( dem du som lejer har adgang til ved fraflytningssynet)

-Dine bemærkninger til den  udarbejdede fraflytningsrapport

-Dine observationer ved fraflytningssynet. 

NØGLER

Du skal medbringe alle nøgler til lejemålet til fraflytningsyn.


Det gælder også nøgler til postkasse, kælderrum, teknikarealer, hængelåse og anlæg osv. 


Du bør sikre dig, at du får en underskrift på de nøgler, du har afleveret. (Når du anvender Qustodians fraflytningsrapport så indgår dette punkt automatisk). 

MALING / HVIDTNING

Hvis du som lejer skal male lejemålet inden fraflytningssyn,  så fremgår udførsels- og farvespecifikationer af lejekontraktens §11


Læs derfor §11 før du går igang. Er der intet beskrevet, så bør du lave en skriftlig aftale med udlejer om, hvad der skal gøres og hvordan.


Inden maling skal du dog rengøre de malede overflader som beskrevet i denne håndbog.

TAPETSERING

Hvis du som lejer skal tapetsere lejemålet inden fraflytningssyn,  så fremgår udførsels- og typepecifikationer af lejekontraktens §11


Læs derfor §11 før du går igang. Er der intet beskrevet, så bør du lave en skriftlig aftale med udlejer om, hvad der skal gøres og hvordan.


RENGØRING

Du bør som fraflyttende lejer rengøre lejligheden, så den fremstår, som da du overtog den. Det vil typisk sige fuldstændigt rengjort. Hvis ikke lejemålet er fuldstændigt rengjort, så kan udlejer opkræve betaling for efterfølgende rengøring. Se grundlæggende råd her. 

FLYTNING

Sørg for at flytte dine møbler og ting ud af lejemålet i godt tid inden flyttesynet. Gør du det for sent, kan du ikke nå at udbedre evt. skader inden synet. 

Sørg for at dække gulve, paneler og inventar i lejemålet af, inden flytning. På den måde undgår du skader ved flytning. Sørg også for at et evt. flyttefirma er forsikret og at du har oplyst dem om, at de er ansvarlig for skader, de laver ved flytningen. (Ellers er det dig, der hænger på regningen).  

GENERELT INDEN FRAFLYTNINGSSYNET

  • Fjern badeforhæng og deres ophæng fra lejemålet. 


  • Fjern gardiner, persinner mv. og deres ophæng fra lejemålet. 


  • Fjern børnesikringer, håndklædeophæng og vægmonterede hylder mv. fra lejemålet.  Husk også at fjerne evt. limrester. 


  • Tjek at fastmonterede lyskilder lyser og udskift dem, hvis de ikke længere gør. Det gælder også lyskilder under skabe og i emhætten.  


  • Tjek om nøgle og låsesytem stadig virker optimalt? Fungere de ikke længere, så skal du udbedre skaden, så de igen fungerer efter hensigten. Er en nøgle væk eller ødelagt ect. så bør du erstatte den.  


  • Fjern klistermærker og lignende. (Husk også klistermærker på postkassen, på skabe og på døre.)


  • Fjern forlængerledninger og løse stikdåser mv. Alle elektriske installationer, der ikke er faste installationer bør fjernes fra lejemålet. (Ledninger der er fastgjort med ledningssøm er ikke “faste”).


  • Fjern alle søm og skruer, der er brugt til ophæng eller fastgørelse af inventar.