Vedligeholdelses administration

VEDLIGEHOLDELSES-

ADMINISTRATION

VEDLIGEHOLD AF DIN EJENDOM ER FORMUEPLEJE

 

Sikring af  din vedligeholdelses- fokus, er en af vores vigtigste opgaver.

 

De vigtigste elementer i vores opgave er derfor: Indsamle ejendoms aktuelle tilstandsniveau (levetidsbetragtning). Præge tilgang til serviceindsats og fastholde blik for vedligeholdelses-perspektiverne 

INDSAMLING VEDLIGEHOLDELSESDATA

Vi kan indsamle vedligeholdelsesoplysninger for din ejendom, så de altid er tilgængelige og anvendelige. 

 

UDARBEJDELSE AF LEVETIDSBETRAGTNING

Vi kan udarbejde levetidbetragtninger for din ejendom.

 

IGANGSÆTNING AF SERVICEINDSATS

Vi kan igangsætte de af dig godkendte serviceindsatser i løbet af året. 

 

KVALITETSSIKRING AF SERVICEINDSATS

Vi kan sikre, at den igangsatte serviceindsats er udført iht. aftalen med entreprenøren. Og at entreprenøren har opdateret data i systemet til senere brug.
 

 

LØBENDE VEDLIGEHOLDELSESPLAN 10ÅRS

Vi kan udarbejde en digital og justerbar service og vedligeholdelsesplan for den kommende 10års periode. Planen opdateres løbende, så den altid er aktuel. 

 

ÅRLIG VEDLIGEHOLDELSESRAPPORT

Vi kan udarbejde en årsrapport, der konkluderer på det forgangne års aktiviteter og opdagelser. 


 

PLANLÆGNING AF SERVICEINDSATS

Vi kan udarbejde et oplæg til en service- og vedligeholdelsesstrategi for din ejendom, der samtitig skaber værdi på andre forretningsområder.  

 

Vores tilgang til vedligeholdelsesplanen adskiller sig markant fra andre konsulenters.

 

Udgangspunktet for os, er de fordele en digitaliseret plan giver.

Vi mener, at systemer og data kan guide os til bedre beslutninger end en tekniker kan. Udgangspunktet for os er nemlig ikke den tekniker, der traditionelt udarbejder planen, men de systemer, der kan styre og strukturere, hvad der er brug for at fokusere på. Denne tilgang sikrer, at vi altid har det samme opdaterede fokus og indhold år efter år.

Vores tilgang minimerer de personlige præferencevinkler, som de traditionelle planer bærer præg af.

 

Levetidsbetragtninger danner grundlaget for vedligeholdelsesplaner. Betragtninger indarbejdes i det system, vi anvender af en række forskellige fagfaglige personer. (Andre lader en til to personer vurdere alle områder).

Dermed er der mindre usikkerhed i vores tilgang, fordi vi får en faglig indsigt på flere områder.   

Når data er indtastet i systemet, behandler driftsorienterede personer dem. Deres fokus er de aftaler, der er lavet med ejer.

 

Vores systemiske tilgang betyder iøvrigt, at vi kan varetage planlægning, igangsætning og kvalitetssikring af vedligeholdelsesaktiviteter for dig. Du behøver ikke at deltage i løbet af året. Det eneste vi har brug for er din ramme for vedligeholdelse.