DRIFT SUPPORT

 

 

 

 

 

DRIFT SUPPORT

 

BRUG FOR AT SKABE KLARHED OVER SERVICEOPGAVER, EJENDOMSSTAND ELLER EJENDOMSDRIFTENS UDVIKLINGSPOTENTIALE?

 

Lad os løse konkrete drifts- og vedligeholdelsesopgaver vedrørende din ejendom for dig. 

 

Vi tilbyder et bredt udvalg af værdiskabende enkeltstående standardydelser.  

Ydelserne kan kombineres, så de sammen danner en større helhed.(Sammensæt ydelserne som legoklodser, så de danner et større helhedsbillede, hvis der er behov for det.) 

 

Vi tilbyder også individuelt tilpassede projektydelser.

 

Udarbejdelse af seviceplaner

UDARBEJDELSE AF SERVICEPLANER

Vi udarbejder alle typer af serviceplaner, så du får overblik over service-, drift- og vedligeholdelses-opgaverne på din ejendom

Registrerings opgaver

REGISTRERINGS OPGAVER

Vi registrerer de faktiske ejendomsmæssige forhold, så du får overblik og kan bedrive professionel ejendomsdrift. 

Kvalitetssikring af forhold

KVALITETSSIKRING AF FORHOLD

Vi  kvalitetsikrer og vurderer de dokumenterede ejendomsforhold, som er relevante for den optimale ejendomsdrift. På den måde får du færre overraskelser. 

Kursuspakker

KURSUSPAKKER

Vi tilbyder en lang række af mindre kursusforløb. Via kurserne vil du blive i stand til at reducere din usikkerhed ift. den rolle og det ansvar, du har i ejendomsdriften. 

Bistand ift. digitale systemer

BISTAND IFT. DIGITALE SYSTEMER

Vi yder bidstand ift. hvordan digitale systemer  anvendes. Herunder kompetenceudvikling af medarbejdere. 

Digitalisering af ejendomsinfo

DIGITALISERING AF EJENDOMSINFO

Vi forestår indsamling og digitalisering af alle relevante ejendomsinformationer til din ejendomsdrift.

Udførelse af due diligence

UDFØRELSE AF DUE DILIGENCE

Vi sikrer, at samtlige relevante bygningstekniske oplysninger er kendt i forbindelse med en ejendomshandel. Så skal du ikke være usikker på, om du har styr på alt. 

Drifts konsulent - Qustodians

DRIFTS-KONSULENT

Vi agerer sparring ift. digital drift, ejendomsdrift, vedligehold, service, bygningsskader, byggeprocesser og aftaleforhold mm.

DYNAMISK EJENDOMSSTATUS

"Slut med at kvalitetssikre om informationerne er korrekte"

 

 

KAN DU EFFEKTIVISERE DIN DIGITALE VERDEN?

 

SE MERE HER

 

DYNAMISK EJENDOMSSERVICE

"Slut med at holde styr på flere serviceordninger"

DYNAMISK 

EJENDOMSDRIFT

"Slut med at en central person skal håndtere hele driftsområdets"

KONTAKT OS

 

info@qustodian.dk

30263774

DYNAMISK

IT UDVIKLING

"Slut med at bruge energi på at følge med den digitale udvikling"

 

 

Standardydelser - Qustodians
Registrering bygning / teksnik
Kontrol af serviceaftaler
Kontrol af bygninger - Qustodians
 • Udarbejdelse af plan for vedligeholdelse

 

 • Udarbejdelse af plan for miljø og bæredygtighed

 

 • Udarbejdelse af plan for serviceindsats

 

 • Udarbejdelse af plan for skadedyrssikring

 

 

 • Registrering bygning/ teknik (analog)

 

 • Registrering kloak

 

 • Registrering energiforbrug

 

 • Registrering større bygningsændringer

 

 • Registrering mindre bygningsændringer

 

 • Kontrol af projektmateriale i forbindelse med renovering og ombygning.

 

 • Kontrol af serviceaftaler

 

 • Kontrol af ejendomsoplysninger (er der overensstemmelse mellem faktiske og dokumenterede forhold)

 

 • Kontrol af sikringsforhold, Brand, Tyveri, APV. ( kontrol på stedet og af løsning)

 

 • Kontrol af  myndighedsforhold (kontrol på stedet)

 

 • Kontrol af forsikringforhold (kontrol af aftaler ift. behov)

 

 • Kontrol af bygninger / teknik / terræn funktionsduelighed (tilstandsvurdering)
 • Kursus i bygningsejerens drift-, service- og vedligeholdelsesopgaver og ansvar

 

 • Kursus i lejerens drift-, service- og vedligeholdelsesopgaver og ansvar

 

 • Kursus i ledelsens drift-, service- og vedligeholdelsesopgaver og ansvar

 

 • Kursus i bestyrelsens drift-, service- og vedligeholdelsesopgaver og ansvar 

 

 • Kursus i bygningsbrugernes drift-, service- og vedligeholdelsesopgaver og ansvar

 

 • Kursus i beboernes drift-, service- og vedligeholdelsesopgaver og ansvar

 

 • Kursus i administrators drift-, service- og vedligeholdelsesopgaver og ansvar

 

 • Kursus i IT system håndtering

 

 • Kursus anvendelsen af vedligeholdelsesplanen 
Projektydelser - Qustodians
 • Konsulentbistand ved bygnings-, anlægs- og driftsopgaver generelt

 

 • Optimering af praksis omkring bygningsdrift

 

 • Optimering af praksis omkring bygningsvedligeholdelse

 

 • Drift-, Service- og vedligeholdelsesanalyser

 

 • Optimering af praksis omkring skadedyrsbekæmpelse

 

 • Optimering af praksis omkring serviceaftaler

 

 • Digitalisering af ejendomsoplysninger

 

 • Digitalisering af ejendomsdriften

 

 • Implementering af digitale driftssytemer

 

 • Udarbejdelse af Ejendomsporteføljestrategi (samlet tilgang til det at eje, drive, udleje, sælge og købe ejendom)

 

 • Due diligence ( bygningsforhold og teknik / anlæg. Få sikkerheden ind i ejendomshandler ved at omtimere aftalegrundlaget.