KONSULENT

DRIFTS-

KONSULENT

KONSTRUKTIV SPARRING OG INDSPARK SIKRER KVALITET

 

En af vores største styrker er evnen til at udfordre egen og andres opfattelse af, hvordan virkeligheden ser ud. 

 

Vi dyrker innovationskulturen og fokuserer derigennem på, hvordan nye ideer og tilgange kan optimere driften hos kunderne. Men vi leverer naturligvis også konkrete produkter, der passer ind i den eksisterende drift hos kunderne.

 

Vores tilgang til konsulentrollen er bred og den starter altid med en dialog om behov. 

SPARRINGSPARTNER I FORHOLD TIL DIGITAL DRIFT

Vi kan som driftsherrerådgiver bidrage til optimering af ejendomsdriften ved at bistå i spørgmål om digitale forhold og oplysninger for ejendom. Vi ser både på de operationelle problemstillinger og på de strategiske udviklingområder, der er omkring ejendomsdriften.

 

SPARRINGSPARTNER I FORHOLD TIL EJENDOMSDRIFTEN

Vi kan være en uvildig sparringspartner i de forhold, der har relation til ejendomsdriften. 

 

SPARRINGSPARTNER I FORHOLD TIL VEDLIGEHOLDELSE AF EJENDOM

Vi kan være en uvildig sparringspartner i de forhold, der har relation til vedligeholdelse af ejendom. 

 

SPARRINGSPARTNER I FORHOLD TIL EJENDOMSSERVICE

Vi kan være en uvildig sparringspartner i de forhold, der har relation til service på ejendom.


SPARRINGSPARTNER I FORHOLD TIL BYGNINGS- OG BYGNINGSTEKNIKSKADER

Vi kan være en uvildig driftherrerådgiver i de forhold, der har relation til bygningsskader på ejendom og forsikring. 

 

SPARRINGSPARTNER I FORHOLD TIL BYGGEOPGAVER 

Vi kan agere som bygherrerådgiver, hvis du har brug for profesionel hjælp til små og store byggeprojekter. 

Herunder også udførelse af tilsynsopgaven med dit byggeprojekt, så det bliver som aftalt. 

Vi tilbyder vores hjælp til eksisterende og potentielle kunder, der har brug for en stærk og fagligt velfunderet sparringspartner. 

 

Som konsulent kobler vores virkelighed til din, så vi sammen kan løfte resualtaterne op på højste kvalitetsniveau.

Vores kerneydelse er administration af ejendomsoplysninger, men i forrbindelse med vores administration, skal vi være stærke og velfunderet inden for en lang række områder, der berører ejendomsdriften.

Vi tilbyder derfor også denne viden som tilkøbsydelser.

 

Har du brug for en sparringspartner, så lad os tage snak om, hvordan vi kan hjælpe.

 

Vi kan med stor sansynlighed drage nytte af den viden, som vi allerede har om din ejendom. På den måde sparer du typisk mange penge ved at vælge os som din partner. 

 

Hør mere om eksempelvis:

- at føre tilsyn med byggeri

- at føre tilsyn med designopgaver

- at føre tilsyn med projektering af den ønskede ejendom

- at drive desing- og byggeprocesserne frem mod den ønksede ejendom

- at kvalitetssikre aftaler, projekter og udførsel, herunder at driften og de digitale sider af sagen bliver taget med. 

- at kvalitetssikre ejendomforsikringernes dækningsgrad og områder.