UDLJENINGS ADMINISTRATION

UDLJENINGS-ADMINISTRATION

UDLEJNINGS-ADMINISTRATIONEN SIKRER, AT DU FÅR DE BEDSTE RAMMER OMKIRNG FORHOLDET TIL DIN LEJER. 

 

Vi udfører udlejnings-administration med samme omhu, som vi ville, hvis det var vores eget areal, vi skulle udleje. 

 

Vores tilgang til administration er, at det er vores opgave at kende til alle sider og vinkler i sagen. På den måde kan vi bedst være med til at sikre, at du får de optimale forhold. 


Alt vores arbejde forgår digitalt. Du kan derfor holde dig opdateret løbende ift. arealets status.

Udlejningsadministration

OPSLAG AF LEDIGE AREALER

Vi kan opslå ledige arealer online, så interesserede personer nemt får kendskab til arealet og til de forhold som vedrører arealet. 


FREMVISNING AF AREALER

Vi kan varetage fremvisningen af arealet.


UDARBEJDELSE AF AFTALER OG KONTAKTER

Vi kan udarbejde aftalerne ift. arealet. Atalerne udarbejdes naturligivs efter nærmere aftale med dig. 


REGISTRERING / KONTROL AF FORSYNINGSMÅLERE 

Vi kan indsamle og opbevare oplysningerne for din ejendom, så de altid er tilgængelige og anvendelige for dig, interessenter og bygningsbrugere.  


REGISTRERING OG SIKRING AF ØKONOMISKE AFTALEFORHOLD

Vi kan følge op på, at de økonomiske forhold i aftalen er opfyldt inden indflytning.  

 

DELTAGELSE VED INDFLYTNINGSSYN 

Vi kan deltage i indflytningssynet og opsamle og arkivere evt. anmærkninger til senere brug.


HÅNDTERING OG SIKRING AF LOVGIVNING IFT. UDLEJNINGSPROCESSEN 

Vi kan håndtere lovpligtige varslinger og indberetninger for dig.

 

HÅNDTERING AF BRUGERNES SPØRGSMÅL 

Vi kan fungere som ejendomscenter i forhold til ad hoc henvendelser fra eventuelle kommende bygningsbrugere. På den måde skal de kun henvende sig ét sted.  


MODTAGLESE OG HÅNDTERING AF OPSIGELSER 

Vi kan håndtere opsigelser af aftaler på dine vegne, herunder også fraflytningsopgørelsen.  

 

DELTAGELSE VED FRAFLYTNINGSSYN 

Vi kan deltage i fraflytningssyn og opsamle og arkivere eventuelle anmærkninger. Samt orientere lejer om forskelle mellem indflytnings- og fraflytnigsstand.  


HÅNDTERING AF ISTANDSÆTTELSESOPGAVER EFTER FRAFLYTNING 

Vi kan håndtere instandsættelseopgaver efter fraflytning

 

HÅNDTERING AF VENTELISTE

Vi kan udarbejde og vedligeholde ventelister for lejemål. 


Vi tilbyder at løfte den administrative byrde for dig. Så du kan fokusere på dine øvrige interesser.


Det grundlæggende i administrationsopgaven er at sikre at alle dine forpligtelser overholdes. Det gælder både tidsmæssigt, økonomisk og lovgivningmæssigt. 


Vi varetager opgaven som var ejendommen vores egen. Det betyder også, at vi som en naturlig service giver dig vores råd og vejledning ift. hvordan du optimerer processer og forhold omkring arealet.