SERVICE CENTRAL

SERVICE CENTRAL-

FUNKTION

DIGITALT PLANLAGTE FLOWS FOR AD´HOC OPGAVERNE, REDUCERER  AFBRYDELSERNE  I LØBET AF DAGEN.

 

Kvaliteten af en opgave er højere, når fokus kan fastholdes i længere tid ad gangen. 

 

Vi kan bidrage til, at ad´hoc opgaver ikke forstyrrer alle andre i deres opgaveløsning. Med et standrad flow på dine opgaver finder opgaverne den tiltænkte modtager første gang. Det sker i en forudprioriteret orden, der gør det nemmere at skabe en sund driftsøkonomi.  

FORMIDLING AF AD HOC-DATA

Vi kan fungere som "service central" i forhold til dine ad hoc serviceopgaver. Så skal man kun henvende sig ét sted, uanset hvilken serviceopgave man har brug for hjælp til. 

 

INDSAMLING AF AD HOC-DATA

Vi kan indsamle og analysere de ad´hoc-opgaver, der vedrører din ejendom.

 

IGANGSÆTNING AF AD HOC SERVICEOPGAVER

Vi kan igangsætte de af dig godkendte ad hoc serviceopgaver uden din involvering.  

 

KVALITETSSIKRING AF AD HOC SERVICEOPGAVER

Vi kan sikre, at den igangsatte serviceopgave er udført iht. aftalen med leverandøren. Og at leverandøren har opdateret oplysninger i systemet til senere brug.

 

ÅRLIG AD HOC SERVICERAPPORT

Vi kan udarbejde en årsrapport, der konkluderer på årets aktiviteter og opdagelser.

 

PLANLÆGNING AF AD HOC INDSATS

Vi kan udarbejde et oplæg til en service- og vedligeholdelsesstrategi for din ejendom, der samtitig skaber værdi på andre forretningsområder. 

 

INFORMATION OM AD HOC SERVICEOPAGVER

Vi kan sikre, at der kommer relevante informationer til berørte personer, når der er nyt om opgaver. 

En central help-desk løsning kan bidrage til, at der er større kvalitet i alle de opgaver, der skal løses. Help-desk løsningen håndterer uforudsete opgaver, men bidrager også til minimering af driftsomkostninger total set. Det gør det, fordi ad´hoc opgaverne typisk håndteres som værende vigtigere end de planlagte opgaver. Qustodians holdning er, at begge typer af opgaver er vigtige. Det kærver stor opmærksomhed, at sikre et optimalt og synligt opgavesetup for driften. Det kræver klare kommunikationslinjer og synlige ansvarsområder og det er en tung administrativ byrde. 

 

Forudaftalte IT-flows kan hjælpe med opgaven. De kan dirrigere opgaverne til rette modtager og de kan sikre, at opgaver prioriteres løbende. På den måde løses de opgaver, der er vigtigst for ejer først. Opgaver der kan vente, udskydes måske automatisk til året efter. Her kan de så kan indgå i de planlagte investerings- eller serviceopgaver. 

 

Help-desk løsningen giver også evnen til at kunne opsumere og analysere typerne af opgaver og dermed forudsige behovet for evt. fokus. Skal et område have mere fokus det kommende år, fordi der er for mange ad hoc opgaver? 

 

Help-desk løsningen fungerer som en digital sekretærfunktion. Den organiserer og behandler opgaverne for dig i første omgang.(Opgaverne kan iøvrigt sorteres / prioriteres ift. placering, personer, afdeling, område og økonomi med videre. Alt efter, dine behov og ønsker.) 

 

Vores systemiske tilgang betyder iøvrigt, at vi kan varetage planlægning, igangsætning og kvalitetssikring af serviceopgaver for vores kunder uden deres medvirken. Kunderne formilder hvilke præference de har. Herefter kan vi via vores indtastninger i systemet, udfolde ønskerne for dem.