SERVICE ADMINISTRATION

SERVICE-ADMINISTRATION

STRUKTURERET SERVICE PÅ DIN EJENDOM OPTIMERER DIN ØKONOMI

 

Planlægningen, igangsætningen og kvalitetsikringen af serviceopgaver ser vi som en af vores kerneopgaver.

 

Vi bidrager til den optimale situation ved at sikre, at serviceringen af din ejendom er på rette niveau.

 

Så kan du tage dig af alt det andet du gerne vil nå. 

Service administration

INDSAMLING AF SERVICEOPLYSNINGER

Vi kan indsamle serviceoplysninger for din ejendom, så de altid er tilgængelige og anvendelige. 

 

UDARBEJDELSE AF SERVICEPORTEFØLJE

Vi kan udarbejde en serviceportefølje for din ejendom, der giver dig et samlet overblik over, hvilke ydelser du har og hvordan de spiller sammen på tværs af leverandører. 

 

IGANGSÆTNING AF SERVICEINDSATS

Vi kan igangsætte de af dig godkendte serviceindsatser i løbet af året. 

 

KVALITETSSIKRING AF SERVICEINDSATS

Vi kan sikre, at den igangsatte serviceindsats er udført iht. aftalen med leverandøren. Og at leverandøren har opdateret oplysninger i systemet til senere brug. 

 

LØBENDE 10ÅRS SERVICEPLAN 

Vi kan udarbejde en digital og justerbar service- og vedligeholdelsesplan for den kommende 10års periode. Planen opdateres løbende, så den altid er aktuel. 

 

ÅRLIG SERVICERAPPORT

Vi kan udarbejde en årsrapport, der konkluderer på det forgangne års aktiviteter og opdagelser. 

 

PLANLÆGNING AF SERVICEINDSATS

Vi kan udarbejde et oplæg til en service- og vedligeholdelsesstrategi for din ejendom, der samtidig skaber værdi på andre forretningsområder.  

Service af en ejendom forlænger levetiden og bidrager til en bedre driftsøkonomi.


Ved at samle serviceaktiviteter for sammenlignelige ejendomme kan vi bidrage til, at ejere får den billigste service samtidig med at kvaliteten er i fokus.


Vi standardiserer via vores digitale tilgang serviceaktiviterne. Derved skaber vi et grundlag for, at de potentielle bidrag kan opnås, fordi begge parter får bedre samarbejdsvilkår.