MILJØ ADMINISTRATION

BÆREDYGTIG LIVSINDSTILLING KRÆVER INDSIGT

 

Fastholdelse af din bæredygtige indsats er et kerneområde for os. 

 

Vores fokus ligger i at opsamle og sammenligne miljørelevante data fra år til år.  

 

Du kan på baggrund af vores opsamlede data fra det forgangne år, fokusere dèr, hvor det giver værdi for dig. 

UDARBEJDELSE AF MILJØRAPPORT

Vi kan udarbejde en samlet rapport, der viser din bæredygtige indsats på ejendommens forskellige miljøområder år efter år.

 

INDSAMLING AF ENERGIDATA

Vi kan indsamle miljødata for ejendom, så de altid er tilgængelige og anvendelige.

 

KVALITETSSIKRING AF MILJØOPLYSNINGER

Vi kan sikre, at de indsamlede oplysninger er valide, og at de løbende opdateres i systemet til senere brug.

 

UDARBEJDELSE AF BÆREDYGTIGHEDSTRATEGI

Vi kan indarbejde bæredygtighedsområdet i service- og vedligeholdelsesstrategien for din ejendom. På den måde skaber den værdi på andre forretningsområder samtidigt. 

Miljø administration

MILJØ- 

ADMINISTRATION

Vi har med ernergioplysningerne og energidataene overblik over, hvor du kan optimere din indsats miljømæssigt. Dette giver dig muligheden for at  ændre adfærd, hvis du vil opnå en optimering af de tiltag, der kan gøres på området. Hvis du ikke selv har mulighed for at drive adfærdsændrende initiativer, bistår vi også gerne med dette.

 

For at kunne vurdere det potentiale, der er i forholdet til bæredygtige indsatser, skal der være et grundlag at vurdere ud fra. Vi tilbyder derfor at opsamle og analysere de relevante oplysninger, der er for din ejendom. Det kræver indsigt at vide, hvor man skal, bør og kan sætte ind. Derfor indsamler vi oplysningerne inden vi kaster os ud i løsninger. Oplysningerne skal kvalificere, hvor indsatsen skal ske. Herefter skal den biddrage til at ændre adfærd.

 

Når vi har indsamlet oplysninger og belyst og udført forandringer, kan de efterfølgende data også bidarge til den fremadrettede fokus, fordi data belyser, hvad udgangspunktet var og hvad alternativerne kan være.