ENERGI ADMINISTRATION

ENERGI- ADMINISTRATION

EFFEKTEN AF ENERGIOPTIMERING SKAL SYNLIGGØRES FOR AT DEN KAN FASTHOLDES

 

Vores fokus ligger i at opsamle og sammenligne energiforbruget fra år til år.  

 

På den måde kan du som driftsansvarlig på bagrund af vores fokus, fokusere hvor det giver værdi for dig af sætte ind. 

 

 

UDARBEJDELSE AF ENERGIFORBRUGSRAPPORT 

Vi kan udarbejde en samlet rapport, der viser dit energiforbrug på ejendommens forskellige energiområder år efter år.

 

INDSAMLING ENERGIDATA

Vi kan indsamle energidata for din ejendom, så de altid er tilgængelige og anvendelige. 

 

KVALITETSSIKRING AF ENERGIOPLYSNINGER

Vi kan sikre, at de indsamlede energioplysninger er valide og at de opdateres løbende i systemet til senere brug. 

 

OVERVÅGNING AF ENERGIFORBRUGET

Vi kan overvåge dit energiforbrug og agere på udsving, så evt. uheld og forglemmelser minimeres. 

 

UDARBEJDELSE AF ENERGISTRATEGI

Vi kan indarbejde energiområdet i service- og vedligeholdelsesstrategien for din ejendom. På den måde skaber overvejelserne værdi på flere forretningsområder samtidigt. 

Vi giver dig gerne et bud på, hvor du kan optimere dit energiforbrug. En udskiftning eller optimering af ejendommens dele kan være en mulighed. Det kan en ændret adfærd også. Ændringen i adfærd vil bidrage til den  vedvarende optimering. 

 

Vi tilbyder at opsamle og analysere de energioplysninger, der er relevante for din ejendom. Disse ejendomsoplysninger skal kvalificere, hvor indsatsen bør ske. 

 

Med disse oplysninger er du bedre rustet til at tage beslutninger i forhold til optimeringen af energiforbruget på din ejendom.  

 

Vi kan hjælpe med at sikre, at den ændrede adfærd rodfæstes. Undersøgelser viser, at der kan opnås energibesparelse alene ved at tænke og gøre ting anderledes. Når vi har indsamlet oplysninger, belyst og udført forandringerne, kan data bidrage til den fortsatte fokus på adfærden, fordi disse data viser hvad udgangspunktet var og hvad alternativerne kan være.